Nam Trà My trồng mới 33,9ha cây dược liệu

Rate this post
(QNO) – Sáng nay 13.7, HĐND huyện Nam Trà My (khóa XII) tổ chức Kỳ họp thứ 5 nhằm xem xét, đánh giá tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm; bổ sung nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm và quyết định một số nội dung quan trọng khác.
Huyện Nam Trà My chú trọng việc mở rộng diện tích trồng sâm Ngọc Linh
Nam Trà My chú trọng mở rộng diện tích trồng sâm Ngọc Linh. Ảnh: VĂN THỌ

Sáu tháng đầu năm, tổng sản lượng lương thực có hạt trên địa bàn Nam Trà My đạt hơn 2.004 tấn; địa phương trồng mới 33,9ha cây dược liệu, đạt 45% chỉ tiêu kế hoạch năm; hỗ trợ 15.000 cây quế giống từ nguồn ngân sách nhà nước cho 600 hộ dân. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 65,4 tỷ đồng, bằng 148% so với dự toán HĐND huyện giao. Huyện có 9 sản phẩm với 8 chủ thể đăng ký thực hiện chương trình OCOP, đạt 180% so với chỉ tiêu đề ra…

Kỳ họp đã xem xét, thảo luận về danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2023; Đề án bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Nam Trà My giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về phát triển thanh niên huyện Nam Trà My giai đoạn 2022 – 2030; điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan đến kế hoạch đầu tư công năm 2022.

 VĂN THỌ – baoquangnam.vn